Geçmişteki adıyla Yazıcı veya günümüzdeki ismi ile Serdar-ı Ekrem Caddesi’nde yer alan Doğan Apartmanları, Beyoğlu’ndaki apartmanlaşma sürecinin başlangıcını temsil eden güzel yapılardandır.

Toplam 45 dairenin yer aldığı yapı dönemin seçkinleri, yabancılar, Levantenler, zengin Yahudi ve Rumlar
için kiralık konut olarak tasarlanmış. 1919’a kadar Helbig ailesine ait olduğu için kayıtlara da Helbig Apartmanları ya da Nahid Bey Apartmanları olarak geçmiş. 1910 tarihli bir kartpostalda ise
“Rue Yazidji Apartments, Helbig” adresi okunuyor. Binanın kaderi Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkınca değişiyor. Zira İstanbul 1918’de işgal edilince birçok Alman uyruklu vatandaş kenti terk etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle mal sahibi ölünce bina arsasıyla birlikte İstanbul İcra Dairesi’nin yaptığı bir açık artırmayla 1919’da Osmanlı uyruklu Mair de Botton’a satılıyor. Adı Botton Han olarak
değiştiriliyor. O tarihte bu mahallede ağırlıklı olarak Rumlar ve Alman kökenli Yahudilerin oturduğu biliniyor. Çok sayıda kiralık küçük dükkân ve işletmenin bulunduğu yapı 1929’da borçlanma nedeniyle ipotek ediliyor. Bottonlar ipoteği kaldıramayınca yapı Selanik Bankası’nın ipoteğini devralan Berlin merkezli Victoria Sigorta şirketine geçiyor. Bu kez binanın adı artık Victoria Han’dır.

Avluyu üç yanından saran bina dört bloktan oluşur. Binanın uzun kuzey kanadı bu güzel avluyu İstanbul’un hâkim rüzgârı olan poyrazdan korur. Marmara denizi ve Sarayburnu’na yönelik iç avlu manzarası eşsizdir.

1942 yılına gelindiğinde ise bina Yapı Kredi Bankası’nın kurucusu Kazım Taşkent’in sahibi olduğu Doğan
Sigorta’ya satılıyor. Taşkent binaya, 1940’lı yılların başında Alpler’de geçirdiği bir kazada ölen oğlu Doğan’ın adını veriyor. O tarihten sonra yapı “Doğan Apartmanları” olarak anılacaktır. Aslında Taşkent’in istediği bu binayı bir hastaneye dönüştürmek idiyse de bu arzusu hiçbir zaman gerçekleşmiyor. 1950’lerden 1970’lere kadar geçen sürede ise apartmandaki daireler tek tek satılarak kişisel mülk haline geliyor.

Kaynak: Özkan A., (2015). Galata Gezi Rehberi. İstanbul Global Basım ve Yayıncılık